Makeup dành tặng cho các bạn gái đang đi học mà đồ nghề cũng bình dân thôi!!! 😁😁😁