Có bạn nào dùng skincare của #thebodyshop chưa ? 1,2,3,4,5 chuẩn bị tinh thần đón nhận review của mấy em này nhé 😁 #ahnsan20plus#AppPrettyTips