Bao bì: chai nhựa nhưng rất cứng cáp, nắp dậy cực chặt mang đi du lịch cũng không lo đổ