#gerardcosmetics thiết kế thỏi son hình viên đạn y chang Mac nhưng sang hơn :v chất lượng tốt ☺️#apprettytips