I got it, @colourpopcosmetics . they're all so pretty and i really love it, so perfect for $6 👍😘. Colourpop ultra satin lip 💜.Đây là thứ đầu tiên tớ được sở hữu từ #colourpopcosmetics , vì hơi hững hờ với các dòng son khác của hãng, nhưng với dòng này thì không thể hững hờ được nữa, quá đẹp, quá nhiều cho giá tiền của e nó. Tớ chưa dùng trên môi nên chưa chia sẻ được cảm nhận của tớ 😄, hẹn mọi người 1 post khác nhé 💕.Từ trái qua phải tớ có các màu: Frick and frack, lyin king, echo park #yeumoinguoi #nganlovesmakeup #appprettytips #colourpopultrasatinlip