Tah-da 🙌🙌🙌 bling bling✨ Nếu có từ hai thỏi Aritaum Cover Lip trở lên, bạn thử mix chúng với nhau xem, sẽ ra màu mới cực xinh nè 💕 nhớ tô mỏng rồi tán đều thiệt nhanh để tránh dày lớp gây nặng môi nhé❕ Renew yourself everyday, add more lipsticks and keep fighting, girlsss 😚😚😚 Happy Wednesday to you 💋💋💋 Lav-yiu XO 🙅🙆 Bài review chi tiết ở #danopukee đó 😋 #aritaum #coverlip #lipcovercolortint #liquidlipstick #swatches #vigibeauty #appprettytips