Dòng son đang được sự quan tâm đông đảo trong mấy tuần vừa qua đó là BBIA Last Lipstick (pt1)