Bạn muốn vóc dáng như cô ấy? Eo thon, cơ bụng và không bị giảm ngực ?Hãy thử SMT 14days cùng Acai tea. Hiệu quả đã được kiểm chứng !!Giá bán lẻ: SMT14: 900.000₫Acai tea: 500.000₫ #appprettytips#gym #teatox #giamcan