REVIEW: MAC ZAC POSEN Đối với mấy bạn cuồng Mac hẳn là biết đến Mac Zac Posen- BST mới nhất vừa ra mắt của Mac. Thiết kế vỏ màu xanh quân đội tương đối lạ, cầm chắc tay. Màu mình có là Dangerously Red hồng lạnh và Darling Clementine cam đậm, đều là chất matte. Chất matte của mac thì khỏi bàn cãi, mượt, lên màu tốt, bám lâu, mỗi tội quá khô. Vẫn là mấy bạn môi khô thì nên chú ý một tý. #maclipstick #maczacposen #darlingclementine #dangerouslyred #appprettytips #acube #anhslipstick