REVIEW: MAC GUO PEI Cũng là full collection của Mac Guo Pei ra cùng đợt với Magic Of The Noght. Vỏ hơi sến nhưng đúng với chất bay bổng của Guo Pei. Chất son là cremesheen và lustre nên không dành cho bạn nào không thich son nhiều dưỡng có bóng. Ethereal Orchid cam hồng. Zenth nude hồng nhạt, Brave Red nghe tên là biết đỏ rồi:)))#macguopeicollection #cremesheenlipstick #lustrelipstick #etherealorchid #bravered #zenth #apprettytips #acube #anhlipstick