Kịch bản tự chuẩn bị của Huỳnh Mỹ Linh. Điểm mạnh: tự tin, có kiến thức skincare, giọng ổn Điểm yếu: da không đẹp lắm, có thể cải thiện được