Đoàn Xuân Thảo: Điểm mạnh: mặt nhỏ, xinh, diễn được, làm model của shop thời trang Điểm yếu: giọng hơi kỳ, diễn đôi lúc bị gượng) - https://www.facebook.com/x.thao.96?fref=ts